(0254)3560096

Cuộc thi GO ENGLISH là cuộc thi toàn cầu do Viện Khảo Thí Giáo Dục Hoa Kỳ (ETS) tổ chức. Cuộc thi là sân chơi Tiếng Anh  cho các em học sinh khối Tiểu Học với mục đích:

 • Phát triển khả năng sáng tạo của các em học sinh
 • Giúp học sinh quan tâm đến các vấn đề xã hội, nuôi dưỡng lòng nhân ái và thái độ sống tích cực
 • Giao lưu, chia sẻ ý tưởng với bạn bè đồng trang lứa trên thế giới
 • Ý thức bảo vệ môi trường

Và trong năm học 2018 – 2019 với chủ đề: “Make the world a better place” (Làm cho thế giới tốt đẹp hơn) các học sinh thực hiện dự án với 04 hình thức phát thanh (file ghi âm), video clip (file video), bài báo (file pdf hoặc ppt) và poster hình ảnh (file ảnh), học sinh các khối 3, 4 và khối 5 của Trường Tiểu học Việt Anh thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) đã tham gia sân chơi này. Với 03 hình thức: thực hiện video clip, file ghi âm và poster.

Các em học sinh khối 3 với các học sinh:

 1. Trần Gia Bảo – lớp 3B
 2. Trần Visser Yim – lớp 3B
 3. Snow Angel Ha – lớp 3B
 4. Đặng Phước Hưng Thịnh – lớp 3A
 5. Đặng Anh Thi – lớp 3A

(Giáo viên hỗ trợ: Ms Liêu Ngọc Oanh)

Tiêu đề: “LET’S MAKE THE EARTH BETTER”  gửi lời kêu gọi hãy chung tay bảo vệ Trái Đất, bảo vệ môi trường.

Học sinh khối lớp 4 gồm các học sinh:

1. Sakaev Châu Bogdan
2. Lã Tuệ Gia Linh
3. Trần Lương Phương Linh
4. Trần Thủy Chi
5. Phạm Thị Kim Ngân
(Giáo viên hỗ trợ: Nguyễn Việt Chinh)
Tiêu đề: “Save our world” cũng là lời kêu gọi chung tay làm cho thế giới chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn .

Các em học khối 5 gồm các học sinh:

 1. Nguyễn Quang Việt Hoàng
 2. Nguyễn Tâm Như
 3. Trần Nguyễn Nguyên Trân
 4. Trương Ly Denchin
 5. Nguyễn Krikuwova Anya

(Giáo viên hỗ trợ: Ms Nguyễn Thị Phương Dung)

 

Tiêu đề: “Save Enviroment To Make The World A Better Place”

Dưới đây là một số hình ảnh của poster kêu gọi bảo vệ môi trường để thế giới chúng ta đang sống tốt đẹp hơn