(0254)3560096

Trung Học Việt Mỹ Vũng Tàu: Dã Ngoại Cần Thơ 2019

Chuyến dã ngoại 03 ngày 02 đêm tại Cần Thơ của khối Trung Học Việt

Cuộc Thi Robotacon 2019 cấp Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Cuộc thi tìm kiếm tài năng Robot: ROBOTACON Cấp tỉnh 2019 của tỉnh Bà Rịa

GO ENGLISH (2018 – 2019): Make the world a better place

Cuộc thi GO ENGLISH là cuộc thi toàn cầu do Viện Khảo Thí Giáo Dục

VAS SHARK TANK: VÒNG 2 _ VÒNG MUA BÁN

Chương trình VAS SHARK TANK được tổ chức bởi Trường Việt Mỹ (VAschools) với vòng

Event: VAS Shark Tank: Vòng 1 – Trình bày ý tưởng kinh doanh

Chương trình Shark Tank là chương trình thực tế nổi tiếng của Mỹ và hiện

Trung học Việt Mỹ Vũng Tàu – Chương trình ESL

Trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) tổ chức buổi

Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 2017

Trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) phối hợp với

Thi kể chuyện và diễn kịch Tiếng Anh 2017

“Thi kể chuyện và diễn kịch Tiếng Anh 2017” được tổ chức hằng niên của

Tháng đọc sách tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Liên Mỹ

Trung Tâm Ngoại Ngữ Liên Mỹ thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ tổ chức tháng