HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Thầy PHAN VĂN THỨC

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Việt Anh – Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ)

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học ngành Giáo Dục Tiểu Học.

Quá trình công tác:

 • Giáo viên – Phó Hiệu trưởng Trường PTCS xã lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai từ năm 1975 đến năm 1979.
 • Cán bộ đi học Trường CĐ Sư Phạm Đồng Nai từ năm 1979 đến năm 1981.
 • Quyền Hiệu trưởng Trường PTCS Trảng Bom, Đồng Nai từ năm 1981 đến năm 1983.
 • Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Trảng Bom, Hố Nai 4, Thống Nhất, Đồng Nai từ năm 1983 đến năm 1984.
 • Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Trương Công Định, Vũng Tàu từ năm 1984 đến năm 1991.
 • Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Thắng Nhì, Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2005.
 • Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Chí Linh, Vũng Tàu từ năm 2005 đến năm 2015.
 • Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Việt Anh, Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ) từ năm 2015 đến nay.
 • Đạt danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua cấp Tỉnh, Cán bộ quản lý giỏi cấp Tỉnh năm 2013, Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh năm 2010 – 2011.

Thầy LÂM TRỌNG CHINH

Chức vụ: Hiệu trưởng, Trường THCS, THPT Việt Mỹ Vũng Tàu (thuộc Hệ Thống Trường Việt Mỹ)

Trình độ chuyên môn:

 • Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ngành Vật Lý (1986 – 1990).
 • Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, ngành Khoa học Máy tính (1991 – 1994).
 • Đại học Sư phạm Hà Nội, Thạc sỹ Khoa học Máy tính (2004 – 2007).

Quá trình công tác:

 • Giáo viên bộ môn Vật lý, Trường THPT Nguyễn Du, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1990 – 1991).
 • Học ngành Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh (1991 – 1994).
 • Giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Du (1994-1998).
 • Chuyên viên phòng Giáo Dục Trung Học, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1998 – 2004).
 • Học Thạc sỹ Khoa học Máy tính tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2004 – 2007).
 • Chuyên viên phòng Giáo Dục Trung Học, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2007 – 2009).
 • Phó Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2009 – 2011).
 • Trưởng phòng CNTT, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2011 – 2016).
 • Phó phòng Giáo Dục Trung Học, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2016 – 2019).
 • Hiệu trưởng, Trường TH-THCS-THPT Việt Mỹ Vũng Tàu (từ tháng 10/2019).

 

Cô NGUYỄN THỊ HIỀN

Chức vụ: Hiệu trường Mầm non Việt Mỹ Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ)

Trình độ chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Mầm non.
 • Chứng chỉ Quản lý Giáo dục Mầm non.

Quá trình công tác:

 • Giáo viên Trường Mầm non Đa Minh, phường RD, thành phố Vũng Tàu, từ năm 2000 đến năm 2010.
 • Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Hồng, phường 11, thành phố Vũng Tàu, từ năm 2011 đến năm 2017.
 • Quản lý Mầm non Trường Việt Mỹ Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ), từ năm 2017 đến 2020.
 • Hiệu trưởng Mầm Non Việt Mỹ Vũng Tàu từ 2020 đến nay 

Thành tích đạt được:

 • Đạt danh hiệu “Chiến Sỹ Thi Đua” cấp trường (5 năm liền, từ năm 2005 đến năm 2010).
 • Cán bộ Quản lý giỏi cấp trường, từ năm 2012 đến năm 2016.