THỜI KHÓA BIỂU

Thời gian biểu của một ngày học, hoạt động thực tế của học sinh có thể khác nhau ở các khối lớp. Phụ huynh sẽ được thông báo chương trình học của các em hàng tuần qua sổ báo bài.

Hệ thống trường Việt Mỹ – VASCHOOLS

MẦM NON

XEM NGAY

TIỂU HỌC

XEM NGAY

ĐỜI SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Cùng tìm hiểu các hoạt động học đường thú vị của học sinh và môi trường trau dồi tiếng Anh thân thiện tại VAschools