Thầy PHAN VĂN THỨC

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Việt Anh – Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ)

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học ngành Giáo Dục Tiểu Học.

Quá trình công tác:

Giáo viên – Phó Hiệu trưởng Trường PTCS xã lộ 25, Thống Nhất, Đồng Nai từ năm 1975 đến năm 1979.

Cán bộ đi học Trường CĐ Sư Phạm Đồng Nai từ năm 1979 đến năm 1981.

Quyền Hiệu trưởng Trường PTCS Trảng Bom, Đồng Nai từ năm 1981 đến năm 1983.

Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Trảng Bom, Hố Nai 4, Thống Nhất, Đồng Nai từ năm 1983 đến năm 1984.

Phó Hiệu trưởng Trường PTCS Trương Công Định, Vũng Tàu từ năm 1984 đến năm 1991.

Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Thắng Nhì, Vũng Tàu từ năm 1991 đến năm 2005.

Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Chí Linh, Vũng Tàu từ năm 2005 đến năm 2015.

Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Việt Anh, Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ) từ năm 2015 đến nay.

Đạt danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua cấp Tỉnh, Cán bộ quản lý giỏi cấp Tỉnh năm 2013, Sáng kiến kinh nghiệm cấp Tỉnh năm 2010 – 2011.

Cô NGUYỄN THỊ THANH LAN

Chức vụ: Giám đốc CN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt tại Vũng Tàu

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học ngành Đông Nam Á Học.

Quá trình công tác:

  • Công tác tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC) từ năm 2000 đến 2009.
  • Công tác tại CN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt từ năm 2009 đến nay.

Cô NGUYỄN THỊ KIM MINH

Chức vụ: Phụ trách chuyên môn Mầm Non trường Mầm Non Việt Anh (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ)

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học Tâm lý – Giáo dục chuyên ngành Mầm Non, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Quá trình công tác:

  • Cô nuôi dạy trẻ tại Nhà trẻ 20-10, Vũng Tàu từ năm 1982 đến năm 1985.
  • Cán sự phụ trách Nghiệp vụ Nhà trẻ của Sở Giáo dục & Đào Tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1988 đến năm 1996.
  • Cán sự phụ trách Nghiệp vụ Mầm non của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 1997 đến năm 2003.
  • Chuyên viên phòng Giáo dục Đào tạo của Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2003 đến tháng 6 năm 2015.
  • Phụ trách chuyên môn Mầm Non trường Mầm Non Việt Anh , Vũng Tàu (thuộc Hệ thống trường Việt Mỹ) từ tháng 3/2015 đến nay.
  • Đạt danh hiệu Chiến Sỹ Thi Đua cấp cơ sở nhiều năm liền, Sáng kiến cấp Tỉnh năm 2011 – 2012.