Cô NGUYỄN THỊ THANH LAN

Chức vụ: Giám đốc CN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt tại Vũng Tàu

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học ngành Đông Nam Á Học.

Quá trình công tác:

  • Công tác tại Trường Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ (VATC) từ năm 2000 đến 2009.
  • Công tác tại CN Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hoàng Việt từ năm 2009 đến nay.