PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN

LỊCH TẬP HUẤN

Nhằm nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên đồng thời cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất, VAschools thường xuyên tổ chức những chương trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ đồng thời tổ chức những cuộc thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên tài năng sáng tạo…để giáo viên có cơ hội cọ xát, nâng cao tay nghề và phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy.

DỰ ÁN CỦA GIÁO VIÊN

GIÁO DỤC QUA NHỮNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

VAschools…

Xem thêm