(0254)3560096

Chương trình Shark Tank là chương trình thực tế nổi tiếng của Mỹ và hiện nay cũng đang tạo tiếng vang tại Việt Nam. Chương trình là sân chơi đầu cơ tài chính và là cơ hội cho các doanh nghiệp Start Up có được nguồn vốn phát triển kinh doanh. Trường Việt Mỹ Vũng Tàu (VAschools) cũng tạo sân chơi trau dồi Tiếng Anh cho các học sinh mình. Các em được biết thêm về những giai đoạn chuẩn bị doanh nghiệp, ý tưởng kinh doanh và cách thức huy động vốn cho các ý tưởng của mình biến thành hiện thực kinh doanh. Và ở đây không thuần túy chỉ là sân chơi mà là làm thiệt . Vòng 1 là vòng giới thiệu, và vòng 2 vào ngày 23/12/2018 sẽ là vòng MUA BÁN thực sự

Một số hình ảnh trong buổi thuyết trình ý tưởng: