(0254)3560096

Ngày 12/04/2017 Trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) kết hợp với thư viện Thành phố Vũng Tàu tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho các em học sinh của Trường. Ngày hội nhằm hướng các em đến thú vui đọc sách và nâng cao khả năng thu thập kiến thức thông qua việc đọc sách. Bên cạnh đó nhà Trường cũng muốn định hình các thói quen tốt cho các em – với đọc sách là một điển hình – thay thế dần cho những thú vui đang bị lạm dụng như game online hay những hoạt động không tốt cho nhận thức của các em.