(0254)3560096

VASCHOOLS THÔNG BÁO

V/v: Kéo Dài Thời Gian Tạm Nghỉ Học Của Học Sinh VAschools Do Dịch Bệnh Covid-19

Kính gửi: QUÝ PHỤ HUYNH

Thực hiện công văn số 708/UBND-VX của UBND TP.HCM về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19. Hệ Thống Trường Việt Mỹ – VAschools trân trọng thông báo:

• Học sinh Lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 08 tháng 03 năm 2020.

• Học sinh từ bậc Mầm Non đến hết Lớp 11 nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 03 năm 2020.

• Lịch học bù sẽ được cập nhật và thông báo sau.

• Nhà trường vẫn tổ chức lớp học online như đang được triển khai.

Nhà trường sẽ liên tục cập nhật lịch học và các thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh, Quý Phụ huynh vui lòng theo dõi thông tin qua Website, Fanpage và Tin nhắn.

Trân trọng cảm ơn.

HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ-VASCHOOLS