(0254)3560096

Thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã làm gián đoạn mọi hoạt động của xã hội nói chung và của ngành giáo dục nói riêng. Tuy nhiên, đối với đội ngũ CB_GV_NV trường Mầm non Việt Mỹ thì tâm huyết và sự nhiệt thành dành cho nghề vẫn thường xuyên được hun đúc xây dựng qua nhiều chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ CBQL-GV-NV của toàn Hệ thống.

Với phương châm đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí lực cũng như thể lực với 4 giá trị cốt lõi ” Nhân Ái – Tự Tin – Năng Động – Sáng Tạo, VAschools Mầm Non Việt Mỹ luôn đặt ra các mục tiêu cụ thể để hiện thực hóa nhiệm vụ của mình. Trong đó, chuyên đề “Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội” là một chuyên đề quan trọng giúp trẻ phát triển toàn diện về mặt cảm xúc, nâng cao chỉ số EQ, một chỉ số đánh giá trí tuệ xúc cảm của con người.

Để nâng cao năng lực trí tuệ, thì chuyên đề “Phát triển nhận thức” là một nội dung không thể thiếu trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, với đa dạng các hình thức tổ chức cho trẻ vừa chơi vừa học để tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả nhất. Những bài học về khám phá tự nhiên, khám phá xã hội và làm quen với toán sẽ là một hành trang quý giá giúp xây dựng cho trẻ một nền tảng vững chắc cho con đường học vấn sau này.

Song song với việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy trình an toàn đã được xây dựng, cập nhật và kiểm tra thường xuyên thì chuyên đề “ Đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non” là một chuyên đề luôn mang tính thời sự nhận được sự quan tâm của các cấp các ban ngành giáo dục.Việc thực hiện chuyên đề sẽ giúp giáo viên có sự nhận thức đúng đắn hơn về các biểu hiện của bạo lực học đường, không chỉ dừng lại ở việc bạo hành thể xác mà bạo hành tinh thần còn biểu hiện ở sự thờ ơ và bỏ mặc con trẻ. Bên cạnh đó giáo viên sẽ có đầy đủ kiến thức về các nguyên nhân gây ra bạo hành trẻ không chỉ ở trường mà còn ở nhà để có cái nhìn bao quát hơn và phát hiện kịp thời những trường hợp trẻ đang bị tổn thương để có biện pháp can thiệp kịp thời với điều kiện cơ sở pháp lý chính xác.

Bên cạnh việc thực hiện theo bộ quy tắc văn hóa ứng xử được xây dựng riêng cho hệ thống, đội ngũ giáo viên còn được tìm hiểu cụ thể về các nội dung theo quy định của thông tư 06/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non. Qua đó, báo cáo viên sẽ phân tích đánh giá những hành vi tình huống thường gặp trong quá trình công tác, giúp giáo viên nhận thức và thực hiện.

 

Một số hình ảnh khác: