(0254)3560096

* Phụ huynh đóng học phí hoặc tiền ăn từng học phần vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh đóng học phí học phần tiếp theo trong vòng 05 ngày kể từ ngày bắt đầu học phần.

* Đây là bảng học phí chung theo cấp lớp. Học phí sẽ được tính cụ thể theo từng học sinh và có phiếu thu chi tiết từng mục thu khi phụ huynh đóng học phí.  Phụ huynh đóng tiền ăn trước, khi có thay đổi vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn, điền vào mẫu đăng ký thay đổi thông tin trước ngày 25 hàng tháng để nhà trường có cơ sở bảo lưu số tiền ăn đã đóng, mọi thay đổi sẽ được áp dụng vào tháng kế tiếp.

* Trường hợp học sinh không đăng ký dịch vụ ăn uống tại Trường: Để đảm bảo an toàn cho học sinh, phụ huynh phải trực tiếp hoặc thông báo cho nhà trường người thân đưa đón học sinh về nhà ăn trưa, tuân thủ theo đúng quy định của Trường về thời gian đưa đón và các vấn đề khác liên quan.

* Cần biết thêm thông tin phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp phòng tuyển sinh hoặc gọi số:
0254-3560096 – 0254-3852175