(0254)3560096

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ lễ trong tháng 4/2022


Hệ thống trường Việt Mỹ – CN Vũng Tàu trân trọng thông báo đến toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh và Quý phụ huynh các ngày nghỉ lễ trong tháng 4/2022:

1. Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch)
Toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh được nghỉ 3 ngày, từ thứ Bảy ngày 9/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022.

Thứ Ba ngày 12/4/2022 trường hoạt động bình thường.

2. Ngày 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh được nghỉ 4 ngày, từ thứ Bảy ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba ngày 3/5/2022.

Thứ Tư ngày 4/5/2022 trường hoạt động bình thường.

Trân trọng thông báo!

#VASCHOOLS