(0254)3560096

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

 

Kính gửi: Quý phụ huynh học sinh

 

Thực hiện công văn số 2296/UBND –VP của  Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid – 19, Lãnh đạo Hệ thống Trường Việt Mỹ tại Vũng Tàu thông báo đến phụ huynh học sinh như sau:

  1. Toàn thể học sinh (Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, TT Ngoại ngữ Liên Mỹ) tiếp tục nghỉ học (từ ngày 16/3/2020) cho đến khi có thông báo mới.
  2. Hiện nay nhà trường đã và đang đẩy mạnh việc học online, tuy nhiên, còn một số học sinh chưa tham gia, đề nghị phụ huynh nhắc nhở động viên học sinh tham gia lớp học online.
  3. Phụ huynh và học sinh cần theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến dịch, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh.

 

Trân trọng thông báo!