(0254)3560096

Mỗi trẻ được sinh ra đều tiềm ẩn một năng khiếu, nếu phát hiện sớm và bồi dưỡng năng khiếu này, sẽ tạo tiền đề cho một ngành nghề phù hợp trong tương lai của bé. Đó là lý do vì sao xu hướng chung của các nước có nền giáo dục phát triển là bồi dưỡng văn hóa song song với năng khiếu, giúp các bé phát triển toàn diện mọi mặt thông qua các chương trình hoạt động ngoại khóa bổ ích.