(0254)3560096

Trung tâm Anh Ngữ Liên Mỹ sử dụng phương pháp Immersion Language Teaching hay Content-based: Dạy Nội dung qua Ngôn ngữ. Với cách dạy Immersion Language Teaching, trẻ sẽ được học ngôn ngữ một cách tự nhiên thông qua hình ảnh, không dịch nghĩa từ tiếng Anh sang tiếng Việt như cách học truyền thống. Việc rèn thói quen học hiểu tiếng Anh bằng khái niệm sẽ giúp ích cho tư duy ngoại ngữ của trẻ, giúp trẻ NGHĨ TRỰC TIẾP bằng tiếng Anh khi giao tiếp thay lối nghĩ thông dụng bằng tiếng Việt trước rồi phiên dịch thành tiếng Anh mới giao tiếp được. Việc dịch nghĩa là tuyệt đối KHÔNG NÊN khi trẻ học tiếng Anh.

Hai nguyên tắc dạy tiếng Anh ở Trung Tâm Ngoại Ngữ Liên Mỹ một cách trực tiếp:

1. Đưa trẻ vào những trải nghiệm thực tế để sử dụng ngôn ngữ: như các hoạt động giao tiếp trên lớp, đóng vai, dã ngoại với giáo viên bản xứ.

2. Người học được tiếp xúc thường xuyên với hình ảnh thông qua các mẫu quảng cáo, sách báo, tạp chí, phim ảnh, bài hát … tạo môi trường sinh động, giúp trẻ tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên và hứng thú.

Một số hình ảnh hoạt động của Trung Tâm Anh Ngữ Liên Mỹ giảng dạy trực tiếp qua phương pháp Immersion Language Teaching.