(0254)3560096

KHỐI 2:

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT:

  • Giáo viên đã hướng dẫn Phụ huynh tải áp HOME 365 hướng dẫn Học sinh học ở nhà. Chương trình này có bài theo tuần, Học sinh thực hiện có đánh giá, phần nào chưa hiểu có giảng lại. Phụ huynh chụp hình kết quả bài làm gửi cho Giáo viên hàng ngày.

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH:

  • Môn Smiles: HS ôn từ vựng, bài tập Unit 4.

  • Môn Fun for Starters: ôn từ vựng, bài tập Unit 22, 23; gửi từ vựng cho HS luyện tập thêm ở nhà.

  • Môn DynEd: Hs sử dụng thiết bị tại nhà, thực hành luyện tập Unit 2.

 

*** Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến bài học xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp để được giải đáp cụ thể.

– Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến các vấn đề khác xin vui lòng hệ trực tiếp với bộ phận Tư vấn hoặc qua Hotline: 028 3858 5300 – 028 73073 806 vào giờ hành chính (08h00 – 16h30, từ thứ 2 – thứ 6).