(0254)3560096

KHỐI 1:

1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT:

Môn Tiếng Việt:

  • Đọc:

– HS đọc lại các bài đã học.

– HS đọc thêm các bài vần mới (bài 86 đến 89): ôp – ơp, ep – êp, ip – up, iêp – ươp.

  • Viết: GV soạn bài viết mẫu theo font chữ viết lớp 1 cho HS luyện tập.

Môn Toán:

– Cho HS rèn đặt tính dạng 14 + 3, dạng 17 – 3, dạng 17 – 7 .

– Bài toán có lời văn là dạng bài mới nên GV sẽ bù bài cho HS khi các em tập trung trở lại trường.

2. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH:

Môn English Practice:

– Ôn từ vựng và ngữ pháp Unit 3 trong sách Smiles (có file đính kèm).

– HS viết từ vựng, làm bài tập củng cố GV gửi qua mail cho PH.

Môn DynEd:

– Hs sử dụng thiết bị tại nhà, thực hành luyện tập Unit 2,3.

 

*** Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến bài học xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp để được giải đáp cụ thể.

– Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến các vấn đề khác xin vui lòng hệ trực tiếp với bộ phận Tư vấn hoặc qua Hotline: 028 3858 5300 – 028 73073 806 vào giờ hành chính (08h00 – 16h30, từ thứ 2 – thứ 6).