(0254)3560096

KHẢO SÁT VỀ VIỆC ĐỌC SÁCH CỦA HỌC SINH VASCHOOLS NĂM HỌC 2019-2020

Khảo sát này thuộc về Thư Viện Sách Âu Cơ và Hành động này nhằm mục đích tìm hiểu nhu cầu đọc sách của học sinh, thông qua đó hoàn thiện thêm tủ sách Thư Viện và các hoạt động kích thích đam mê đọc sách cho các bạn.

Vui lòng click vào đường link bên dưới để tiến hành khảo sát: