(0254)3560096

Hội thi giáo viên dạy giỏi khối Mầm non năm học 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch năm học 2016 – 2017 và kế hoạch tổ chức “Hội thi giáo viên dạy giỏi” của khối Mầm non thuộc trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools), ngày 16/12/2016, tại phòng họp số 3 nhà trường đã tiến hành buổi thi Lý thuyết cho 100% giáo viên Mầm non của cơ sở tham dự với các nội dung thi như sau:

a) Trắc nghiệm (16 điểm):

– Kiến thức chuyên môn: chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe, phòng bệnh và nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non.

– Năng lực hiểu biết về một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của cấp học Mầm non: Điều lệ trường mầm non (Quyết định số 14/2008/TT-BGDĐT); Chuẩn Nghề nghiệp giáo viên mầm non (Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT); Đề án Phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi {Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT).

b) Tự luận (4 điểm):

– Năng lực hiểu biết và lựa chọn phương pháp xử lý tình huống trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục trẻ mầm non.

– Nhận định và quan điểm cá nhân giáo viên về vấn đề bạo hành trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Một số hình ảnh cuộc thi lý thuyết

Từng giáo viên tập trung cho phần thi Lý thuyết của mình

Các giáo viên nộp bài thi kết thúc phần thi Lý thuyết 

Phần thi thứ hai – Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục:

1. Nội dung thi: thuộc Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009.

2. Hình thức thi: mỗi giáo viên tiến hành 2 hoạt động giáo dục theo chủ đề tháng 12/2016, gồm:

+ 1 hoạt động giảng dạy do giáo viên tự chọn bộ môn, đề tài thuộc một trong các lĩnh vực phát triển: Thể chất; Nhận thức; Tình cảm và Kỹ năng xã hội.

+ 1 hoạt động giáo dục do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm, thuộc một trong các lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ, Thẩm mỹ.

3. Địa điểm thi: tại các lớp mẫu giáo

4. Thời gian thi: từ ngày 20/12/2016 – 29/12/2016

Xem lịch thi cụ thể