(0254)3560096

Hội Thao Mầm Non VAschools “Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11” Năm Học 2019 – 2020

Hội thao Mầm Non VA Quận 11 là hoạt động thường niên của Hệ Thống Trường Việt Mỹ. Đây là sân chơi dành cho tất cả các bé Mầm Non nhằm khuyến khích tinh thần yêu thể thao của trẻ. Thông qua các hoạt động trong hội thao, trẻ được rèn luyện sự tự tin, năng động, sự đoàn kết, kỹ năng giao tiếp, tính kỷ luật và tạo tiền đề cho trẻ phát triển kỹ năng làm việc nhóm.
Mời tất cả mọi người cùng ngắm lại những hình ảnh đáng yêu của các bé trong Hội thao Mầm Non 2019.