(0254)3560096

Chúc mừng 46 em học sinh khối Tiểu học Việt Mỹ Quận 11 đạt danh hiệu học sinh tiêu biểu tháng 4 năm học 2018 – 2019.

Chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi và phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện, đạt được kết quả cao nhất trong năm học 2018 – 2019.