(0254)3560096

Trường Tiểu học Việt Anh thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) tổ chức cuộc thi “Vui cùng Tiếng Anh” cho các học sinh khối 3, 4, 5 của Trường.

– Cuộc thi nhằm tạo sân chơi để các em học sinh có thể tham gia học hỏi, giao lưu và rèn luyện nâng cao trình độ Tiếng Anh

– Nhằm khuyến khích các thiếu nhi sử dụng thành thạo ngoại ngữ Tiếng Anh và thực hiện nhiệm vụ rèn luyện thế hệ trẻ Thành Phố Vũng Tàu văn minh

– Khuyến khích sự năng động và sáng tạo, tăng tư duy phản biện và biện luận, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu nhi trong việc tìm hiểu ngôn ngữ Tiếng Anh; thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong học sinh và đội viên.

Một số hình ảnh tiêu biểu trong cuộc thi: