(0254)3560096

“VA ENGLISH CHALLENGE 2022” – KHỐI TIỂU HỌC #VASCHOOLS

1.🔵 MỤC ĐÍCH
– Chương trình sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn bằng tiếng Anh giúp học sinh tăng cường kỹ năng giao tiếp, phát triển khả năng nghe, nói, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế, nâng cao tính tự tin mạnh dạn khi giao tiếp bằng tiếng Anh;
– Giúp học sinh củng cố vốn tiếng Anh ở các môn Tiếng Anh tổng quát, Toán và Khoa học và góp phần giúp các em làm quen với các dạng bài tập khi dự thi các chứng chỉ Cambridge thông qua hình thức cuộc thi học thuật;
– Khẳng định chất lượng giảng dạy tiếng Anh của Hệ thống trường Việt Mỹ VAschools.

2.🔵 ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Học sinh khối Tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) đang học tập tại trường TH Việt Anh, Vũng Tàu.

3.🔵 NỘI DUNG TỔ CHỨC CUỘC THI
3.1 Lịch trình tổ chức thi
Cuộc thi bao gồm 3 vòng với lịch trình dự kiến như sau:

VÒNG LOẠI (29/03/2022 đến
02/04/2022): Thi trực tuyến qua Teams;
Nội dung thi: Tiếng Anh tổng quát, Toán và Khoa học

VÒNG BÁN KẾT (11/04/2022 đến
15/04/2022): Thi tại lớp hoặc tại nhà
Nộp video
Nội dung thi: Tài năng nghệ thuật

VÒNG CHUNG KẾT 9Từ 25/04/2022
đến 27/04/2022)
Nội dung thi: Quay clip thuyết trình theo nhóm để dự thi tại trường hoặc tại nhà. Nộp video

THÔNG BÁO KẾT QUẢ: Thứ 7 (07/05/2022)

3.2 #Đăng_ký_thi
– Thời hạn đăng ký: 17/03/2022 – 27/03/2022
– Cách thức đăng ký: Học sinh đăng ký trực tiếp cho GVCN tiếng Anh.
 Phòng chuyên môn TA thông báo, tuyên truyền cuộc thi đến tất cả giáo viên tiếng Anh của
Trường Việt Anh.
 GVCN tiếng Anh phổ biến cho GVCN tiếng Việt và học sinh lớp mình.
 Học sinh đăng ký cho GVCN tiếng Anh. Giáo viên lập danh sách gửi cho phòng CMTA.

3.3 #Nội_dung chi tiết các vòng thi, GVTA sẽ hướng dẫn học sinh chi tiết.

———
BTC , Phòng chuyên môn Tiếng Anh – Khối Tiểu học #VAschools_Vung_Tau