(0254)3560096

 [THPT] VA ENGLISH CHALLENGE 2022

1. MỤC ĐÍCH
– Tạo điều kiện cho học sinh thuộc hệ thống Việt Mỹ có một sân chơi lành mạnh trong môi
trường tiếng Anh;
– Cung cấp thêm cho học sinh kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thể
hiện trước đám đông, đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của việc
học tiếng Anh;
– Tạo cơ hội cho học sinh thể hiện những quan điểm đúng đắn, lan tỏa rộng rãi và đem lại lợi
ích cho cộng đồng, xã hội, khẳng định chất lượng giảng dạy Tiếng Anh của Hệ thống trường
Việt Mỹ VAschools.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
– Học sinh khối THPT toàn hệ thống thuộc các khu vực TPHCM, Cần Thơ, Vũng Tàu.
– Học sinh đăng ký theo nhóm (4-6 học sinh/nhóm).

3. NỘI DUNG TỔ CHỨC CUỘC THI
Các nhóm đăng kí với Giáo viên Tiếng Anh và sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung cho các đội tham gia

⭐Cấp trường

Hình thức thi: Học sinh tạo nhóm theo hình thức nhóm 4-6 bạn, thảo luận và viết kế
hoạch kinh doanh để trình bày dự án kinh doanh của mình.
Nội dung thi: Thí sinh chọn dự án kinh doanh khởi nghiệp và cùng thảo luận với các
thành viên phương án xây dựng và phát triển mô hình đó trong 1 – 2 năm hoạt động đầu tiên. Kế
hoạch kinh doanh cần bao gồm các hạng mục sau:
1. Tuyên bố giá trị (Value proposition);
2. Nhu cầu thị trường (Market need);
3. Đề xuất giải pháp (Your solution);
4. Thị trường mục tiêu (Target market);
5. Cạnh tranh (Competition);
6. Giải pháp tài chính (Funding needs);
7. Kênh tiêu thụ (Sales channels);
8. Hoạt động Marketing (Marketing activities);
9. Mục tiêu ngân sách và doanh số bán hàng (Budgets and sales goals);
3
10. Cột mốc quan trọng (Milestones);

Kết quả cấp trường:
• Cơ cấu giải thưởng: Không trao giải cho cấp trường
• Số lượng thí sinh/ nhóm thí sinh được đi tiếp vòng sau: Khu vực Cần Thơ và Vũng Tàu
chọn 2 nhóm/ khu vực. Khu vực TPHCM 4 nhóm.

⭐ Cấp hệ thống
Hình thức thi: Học sinh quay clip theo hình thức nhóm 4-6 bạn, giới thiệu dự án kinh
doanh theo kế hoạch đã trình bày. Các cơ sở có thể liên hệ P.Truyền thông nội bộ cho việc hỗ trợ
các nhóm HS quay hình.

#Nội_dung_thi: Bao gồm 2 phần:
– Phần 1: Giới thiệu về trường, lớp, các thành viên (3-5 phút)
– Phần 2: Các thành viên cùng tham gia trình bày dự án kinh doanh bằng hình thức nói Tiếng
Anh (5-7 phút).

Các bước thực hiện
• Bước 1: Ban tổ chức TPHCM nhận danh sách các đội vào chung kết từ các khu vực trước 17:00 ngày 15/04/2022.
• Bước 2: Ban tổ chức từng khu vực tiến hành tập luyện cho các đội vào chung kết.
• Bước 3: Ban tổ chức thực hiện chung kết cuộc thi VA Challenge và hạn chót nhận clip vào ngày 27/04/2022.
• Bước 4: Ban tổ chức thực hiện chung kết cuộc thi VA Challenge và thông báo kết quả chung cuộc vào ngày 07/05/2022.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

– 01 Giải Nhất
– 02 Giải Nhì
– 02 Giải Ba
– 03 Giải Khuyến khích

BAN TỔ CHỨC #VASCHOOLS