(0254)3560096

Ngày 7/11/2020 vừa qua, chương trình Be Internet Awesome (BIA) được Dariu Foundation Vietnam phối hợp với Google triển khai tại trường Tiểu Học Việt Anh #Vaschools nhằm chia sẻ các kiến thức cần thiết để sử dụng Internet một cách an toàn và hiệu quả trong thời đại Cách mạng Công nghệ 4.0 cho giáo viên và học sinh của nhà trường.
Mục tiêu của chương trình giúp cho học sinh nhận biết, tự bảo vệ mình và những người xung quanh, tôn trọng ranh giới riêng tư của người khác và loại bỏ dần các yếu tố tiêu cực để góp phần tạo nên một môi trường sử dụng mạng Internet lành mạnh và bổ ích.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về hoạt động này tại trường Tiểu học Việt Anh:

VAVT