(0254)3560096

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Trung tâm ngoại ngữ Liên Mỹ UAschools thuộc hệ thống trường Việt Mỹ xin thông báo chiêu sinh lớp anh văn:

STARTERS1; KITTY1

Với nhiều chế độ ưu đãi kèm theo

[gview file=”https://www.vavungtau.edu.vn/wp-content/uploads/2018/09/THÔNG-BÁO-CHIÊU-SINH.docx”]

Trả lời