(0254)3560096

KHỐI 3:

1. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

– GV soạn bài tập trên file word (Toán, Tiếng Việt) gửi cho PH qua group Zalo của lớp, kính nhờ PH in cho HS làm trên giấy. Trường hợp PH nào không in được, GV sẽ gửi hình ảnh, HS làm vào nháp. GV sẽ kiểm tra sửa bài vào ngày đầu tiên HS đi học lại. Nếu HS có thắc mắc liên hệ trực tiếp với GV để được giải thích.

– Phân chia bài học mỗi ngày:

  • Ngày 1: Luyện Đọc + Toán

  • Ngày 2: Rèn Chính tả + Toán

  • Ngày 3: Luyện Đọc + Toán

  • Ngày 4: Rèn Chính tả + Toán

 2. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH:

– Môn Smiles:

  • Ôn lại từ vựng và ngữ pháp cũ đã học trong Unit 4.

  • Gửi bài tập cho HS liên quan đến từ vựng và ngữ pháp đã học.

– Môn Fun for Movers:

  • Cho từ vựng mới và giải thích nghĩa Unit 21 (Có lớp đã học và chưa học).

  • Cho bài tập với từ vựng liên quan Unit 21 (Gửi file PDF đính kèm).

– Môn DynEd:

Học sinh sử dụng máy tính tại nhà để tiếp tục thực hành các kỹ năng trong Unit 3.

*** Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến bài học xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp để được giải đáp cụ thể.

– Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến các vấn đề khác xin vui lòng hệ trực tiếp với bộ phận Tư vấn hoặc qua Hotline: 028 3858 5300 – 028 73073 806 vào giờ hành chính (08h00 – 16h30, từ thứ 2 – thứ 6).