(0254)3560096

KHỐI 5:

I. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT:

– GV đã chụp lại trang sách giáo khoa gửi cho PH. Kết hợp hướng dẫn PH tải áp HOME 365 hướng dẫn HS học ở nhà.

Ngày

Môn ôn tập

Nội dung ôn tập

5/2/2020

Toán

Lí thuyết: Hình tròn, đường tròn (SGK, tr96).

Chu vi, diện tích của hình tròn (HS làm bài tập SGK Toán).

Tiếng việt

HS đọc và trả lời các câu hỏi bài Thái sư Trần Thủ Độ.

Khoa học

HS đọc và trả lời câu hỏi bài Năng lượng.

6/2/2020

Toán

Hs làm bài luyện tập (tr100).

Chính tả

HS viết chính tả bài Thái sư Trần Thủ Độ.

Luyện từ và câu

MRVT: Công dân

7/2/2020

Toán

HS làm luyện tập chung (tr.100).

HS ôn lại công thức tính chu vi, diện tích của hình thang.

Tập làm văn

Hs viết 1 bài văn tả người bạn thân nhất cùa em.

Lịch sử

HS xem bài Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta.

8/2/2020

Toán

Giới thiệu biểu đồ hình quạt.

Tập đọc

Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng (HS đọc và trả lời các câu hỏi SGK).

II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH:

– Môn Smiles:

  • HS ôn lại từ vựng và ngữ pháp đã học trong Unit 4.

  • HS xem bài trước và làm bài tập tiếp theo.

– Môn Fun for Flyers: 

  • Ôn lại từ vựng và ngữ pháp đã học trong Unit 53+54, động từ bất quy tắc.

  • Làm bài tập liên quan đến điểm ngữ pháp đã học (tải sách lên Drive cho HS và PH truy cập).

– Môn DynEd:

  • HS sử dụng máy tính tại nhà để tiếp tục thực hành các kỹ năng và làm bài tập trong Unit 13 và 14.

*** Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến bài học xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên chủ nhiệm lớp để được giải đáp cụ thể.

– Các ý kiến của Phụ huynh liên quan đến các vấn đề khác xin vui lòng hệ trực tiếp với bộ phận Tư vấn hoặc qua Hotline: 028 3858 5300 – 028 73073 806 vào giờ hành chính (08h00 – 16h30, từ thứ 2 – thứ 6).