(0254)3560096

Quyết định công nhận kết quả Hội giao lưu “VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP VÀ VIẾT CHỮ ĐẸP” cấp Tiểu học, quận Cái Răng năm học 2018-2019.
 Học sinh: ÂU NGỌC CÁT TƯỜNG_Lớp 5
Học sinh: PHẠM LÊ NGUYÊN ANH_Lớp 3
 Học sinh: NGUYỄN CAO NHƯ QUỲNH_Lớp 4
Học sinh: NGUYỄN UÔNG NGỌC LAM_Lớp 2A
Giáo viên: TRẦN THỊ VẸN_Lớp 2
 Học sinh: ÂU NGỌC CÁT TƯỜNG_Lớp 5
Học sinh: PHẠM LÊ NGUYÊN ANH_Lớp 3
 Học sinh: NGUYỄN CAO NHƯ QUỲNH_Lớp 4
Học sinh: NGUYỄN UÔNG NGỌC LAM_Lớp 2A
Giáo viên: TRẦN THỊ VẸN_Lớp 2