(0254)3560096

VASCHOOLS THÔNG BÁO
V/v: Tiếp Tục Kéo Dài Thời Gian Tạm Nghỉ Học Của Học Sinh Do Dịch Bệnh Covid-19

KÍNH GỬI: QUÝ PHỤ HUYNH
Thực hiện công văn 1156/UBND-VX của UBND Tp.HCM về việc tiếp tục kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh do dịch bệnh Covid-19, Hệ Thống Trường Việt Mỹ – VAschools xin trân trọng thông báo:
• Toàn thể Học sinh VAschools khu vực Tp.HCM sẽ tiếp tục tạm nghỉ học đến hết ngày 19 tháng 04 năm 2020.
• Nhà trường sẽ vẫn tổ chức lớp học online như đang được triển khai.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh và học sinh đã cùng đồng hành và ủng hộ nhà trường.
Nhà trường sẽ liên tục cập nhật bài học và các thay đổi theo diễn biến của dịch bệnh, Quý Phụ huynh vui lòng theo dõi thông tin qua Website, Fanpage và Tin nhắn.
Link website bài giảng online: http://vaschools.edu.vn/hoc-online/
Trân trọng cảm ơn.
HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ – VASCHOOLS