(0254)3560096

THƯ MỜI HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

PARENTS’ MEETING INVITATION

 Kính gửi: QUÝ PHỤ HUYNH / Dear Parents or Guardians:

Hệ Thống Trường Việt Mỹ  (VAschools) trân trọng kính mời Quý Phụ huynh tham gia buổi Họp Phụ huynh về kế hoạch hoạt động, học tập năm học mới 2019 – 2020.

It is our great pleasure to invite you to Vietnamese American Schools (VAschools) Parents’ Meeting. The purpose of this meeting is to inform parents about the students’ academic plans in this school year 2019 – 2020.

ELEMENTARY  

Thời gian: 8h00, Chủ Nhật, ngày 29/09/2019

Time: 8:00 a.m, Sunday, September 29th , 2019

Địa điểm / Location:  252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM

 – Tại phòng học / In classroom

SECONDARY

Thời gian: Từ 16h30 đến 18h00 ngày Thứ Năm 26/09/2019.

Time: 4:30pm – 6:00pm on Thursday, September 26th, 2019.

Địa điểm / Location:  252 Lạc Long Quân, P.10, Q.11, TP.HCM

 – Tại phòng học / In classroom

Trân trọng! / Sincerely,