(0254)3560096

Trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) đi thăm quan di tích Minh Đạm và làm thiện nguyện tại Trung Tâm công tác xã hội và Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Chuyến đi để hướng các em về sự hiểu biết lịch sử cha ông, cũng như tưởng nhớ các công lao mà tiền nhân để lại. Bên cạnh đó, Trường còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện hàng năm để các em biết sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Nó là giá trị cốt lõi nhất quán của Trường Việt Mỹ Vũng Tàu: “Nhân ái – Tri thức – Bản lĩnh – Trách nhiệm”