(0254)3560096

Giá trị cốt lõi của học sinh VAschools: NHÂN ÁI – TRI THỨC – BẢN LĨNH – TRÁCH NHIỆM

Do vậy, Phương pháp Đánh giá kết quả giáo dục tại VAschools chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đào tạo và bồi dưỡng học sinh theo một lộ trình thống nhất, liêntục và toàn diện.

ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC

Giáo dục là một quá trình lâu dài, và khả năng học tập của mỗi học sinh luôn có sự khác biệt. Vì vậy, sự tiến bộ của học sinh cần được đánh giá liên tục trong suốt quá trình và theo nhiều phương diện.

Ngoài việc đánh giá kết quả học tập theo quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, VAschools ghi nhận các tiến bộ toàn diện của học sinh trong học tập thông qua các dự án, các hoạt động nhóm… cộng với các đánh giá kết quả học tập định kỳ, cuối chương, giữa kỳ và cuối học kỳ.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẦU RA

Kết quả đầu ra được đo lường bằng các tiêu chuẩn và cam kết giáo dục của VAschools đối với từng cấp học. Trong đó, VAschools luôn đề cao sự phát triển toàn diện của học sinh thông qua các khía cạnh:

Về học thuật

Học sinh nắm vững kiến thức nền, thể hiện qua kết quả thi khả quan tại các kỳ thi cuối năm, chuyển cấp.

Về tiếng Anh

Học sinh sử dụng ngày càng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và đủ tiêu chuẩn dự thi cũng như đạt điểm tốt trong các kì thi lấy chứng chỉ IELTS hay TOEFL.

Về thể chất

Học sinh có một thể lực dẻo dai, tinh thần vượt qua chính mình thể hiện qua việc phát triển chiều cao, sức bền tiến bộ qua từng năm. Tất cả các học sinh đều biết chơi thành thạo ít nhất một môn thể thao cộng đồng như: bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng ném, …

Về kỹ năng sống

Học sinh được trang bị những kỹ năng mềm cần thiết thể hiện qua sự trưởng thành trong cách ứng xử, phát triển thái độ sống tích cực. Tất cả học sinh đều được luyện tập khả năng trình bày, khả năng giao tiếp, khả năng làm việc theo nhóm. Mọi học sinh đều được trải qua kỳ thực tập tham quan doanh nghiệp hoặc trại hè quốc tế và được tư vấn du học nước ngoài cũng như nghề nghiệp trong tương lai.

Về năng khiếu nghệ thuật

Học sinh được trải nghiệm nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau thể hiện qua việc phát triển khả năng cảm thụ nghệ thuật, khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân cũng như cảm quan mỹ học sẽ được hoàn thiện. Các em có thể tham gia sáng tạo nghệ thuật thông qua các CLB Năng khiếu một cách tự do, thỏa chí đam mê. Thông qua nghệ thuật, mỗi học sinh VAschools đều biết cách thưởng thức cái Đẹp và hướng tâm hồn tới các giá trị mỹ học.