(0254)3560096

Trường Việt Anh Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) chào mừng Lễ Khai Giảng năm học 2017 – 2018 được tổ chức tại địa chỉ: 17 Trương Vĩnh Ký, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu

Buổi Lễ được tổ chức gọn gàng nhưng trang trọng và không thiếu phần vui tươi trong ngày khai giảng năm học này.

Buổi Lễ bao gồm:

– Lễ Chào Cờ

– Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

– Đọc thư của Chủ Tịch Nước

– Đọc diễn văn khai giảng năm học mới

– Các quyết định khen thưởng cán bộ, giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2015 – 2016

– Hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới

Phần Hội: Là các tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng từ các em học sinh và nhân viên, giáo viên nhà Trường

Sau đây là một hình ảnh tiêu biểu của buổi Lễ Khai Giảng của Trường Việt Anh Vũng Tàu: