(0254)3560096

Trường Việt Anh Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ tổ chức Đại hội Liên Trường niên khóa 2016 – 2017 vào ngày 14/10/2016

Đại hội Liên Đội được tổ chức để tổng kết lại những thành tích sau một năm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. Đồng thời nghiêm túc chỉ ra những mặt còn hạn chế để tìm ra biện pháp khắc phục trong năm học mới; Đại hội bầu ra Ban chỉ huy Liên đội mới để điều hành Liên đội trong năm học 2016-2017.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

1. Ổn định tổ chức, kiểm tra số lượng đội viên dự đại hội.

2. Chào cờ theo Nghi thức Đội.

3. Sinh hoạt truyền thống

4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

5. Bầu đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội.

6. Thông qua nội dung chương trình Đại hội.

7. Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhiệm kỳ 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ  hoạt động của Liên đội năm học 2016-2017

8. Tham luận của chi đội 4A và 5A

9. Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường

10. Bầu Ban chỉ huy Liên đội mới.

11. Ban Chỉ huy Liên đội mới ra mắt đại hội.

12. Thư kí trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

13. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

14. Bế mạc Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong ngày Đại hội Liên đội 2016 – 2017