(0254)3560096

Trường Việt Mỹ Vũng Tàu thuộc Hệ thống Trường Việt Mỹ (VAschools) với các hoạt động đội được tổ chức như “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước theo Đoàn” , “Lễ kết nạp Đội Viên mới” và “Lễ phát động sạch và xanh TP Vũng Tàu – Thiếu nhi làm nghìn việc tốt” góp phần cho phong trào đội của Trường thêm vững mạnh. Tạo thêm nhiều sân chơi cho các em hoạt động cũng như góp phần tạo nên bản lãnh và trách nhiệm cộng đồng cho các em của Trường theo đúng giá trị cốt lõi của Hệ thống Trường Việt Mỹ “Nhân ái – Tri thức – Bản lĩnh – Trách nhiệm”